E.S.O.

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és gratuïta i obligatòria, i comprèn 4 cursos escolars. Les matèries que s’hi estudien s’anomenen crèdits i n’hi ha de 3 tipus: comuns, variables i de síntesi.

Un cop acabat l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària (GES), amb el qual es pot anar a treballar, estudiar batxillerat o bé un cicle formatiu de grau mitjà.

En funció de quina sigui l’escola de primària de procedència, tens preferència per estudiar en algun d’aquests centres: Escola Vedruna, Institut Pere Borrell i Joan Burdieu.

El Graduat en Educació Secundària també es pot estudiar a través de l’Institut Obert de Catalunya, però només pels majors de 18 anys.

eso.jpg

Els centres on poder cursar E.S.O. a la Cerdanya:

Escola Vedruna: http://www.vedrunapuigcerda.org

Institut Pere Borrell: http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/intranet/index.php

 

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

La Unitat d’Escolarització Compartida ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

També millora les competències dels alumenes amb dificultats per adaptar-se a l’entorn escolar, ja sigui per problemes de comportament o aprenentatge. També ofereix un seguiment personalitzat i d’acompanyament acadèmic, social i personal

Si voleu més informació podeu clicar aquest enllaç.