CICLES FORMATIUS

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de FormaCFGM.jpgció Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

  • Haver superat l’ESO o equivalent.
  • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
    • Superar una prova d’accési tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o,
    • Superar un curs d’accésespecífic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

Els Cicles Formatius de Grau Superior són els ensenyaments reglats on CFGSaprendràs el necessari per exercir una professió, un ofici artesà o una modalitat esportiva concreta.

S’organitzen en mòduls teoricopràctics, que es fan en els centres de formació, i tenen un mòdul de formació en centres de treball (en empreses). Quan aprovis el CFGS, obtindràs el títol de tècnic/a superior.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

A la Cerdanya hi ha tres Cicles Formatius de Grau Mitjà disponibles que s’imparteixen a l’Institut Pere Borrell  de Puigcerdà.  Aquests són:

  • CFGM de Gestió Administrativa
  • CFGM de Conducció d’Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural
  • Cicle integrat de Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció a les Persones en situació de Dependència

Adjuntem l’enllaç d’altres centres propers que també imparteixen Cicles Formatius:

Ripoll:

Institut Abat Oliba (Públic)

http://insabatoliba.cat/

Treball del Ripollès (Privat)

http://www.fes.cat/

La Seu d’Urgell:

Institut Joan Brudieu (Públic)

http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/

Escola Agrària del Pirineu (Montferrer i Castellbò) (Públic)

http://www.montferrercastellbo.cat/ca/el-municipi/guia-de-serveis/escola-de-capacitacio-agraria

Escola Joviat dels Pirineus (Privat)

http://www.laseu.org/viu/educacio/centres-educatius/escola-joviat-dels-pirineus/

La Salle (Privat)

http://www.laseu.lasalle.cat/

Escola Agrària del Pirineu (Montferrer i Castellbò) (Públic)

http://www.montferrercastellbo.cat/ca/el-municipi/guia-de-serveis/escola-de-capacitacio-agraria