EDUCACIÓ

L’educació és un procés continuat i integral (físic, psíquic i social), on l’educand ajuda a adquirir el coneixement, acceptació i direcció de sí mateix per a aconseguir el desenvolupament equilibrat de la personalitat i la incorporació a la vida comunitària, facilitant la capacitat de presa de decisions d’una manera conscient i responsable.

oferta educativa