Pràctiques Consell Comarcal de la Cerdanya

Dif

Des del Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha demanat la subvenció convocada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la resolució TSF/1779/2018, de 12 de juliol, per a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objecte de la convocatòria és la selecció i posterior contractació laboral durant sis mesos de varies persones per a realitzar pràctiques remunerades. La contractació dels aspirants que hagin estat seleccionats restarà condicionada a l’atorgament al Consell Comarcal de la Cerdanya de la subvenció esmentada.

Quins són els destinataris de la convocatòria?

Els destinataris hauran de complir tots els requisits descrits en aquest punt.

 • Persones joves menors de 30 anys beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.
  • Quins són els requisits del programa de Garantia Juvenil?
  • On pots fer la inscripció? A les Oficines de Treball de referència a la Cerdanya són: Ripoll (província de Girona) i la Seu d’Urgell (província de Lleida)
 • Persones joves inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
   • Les Oficines de Treball de referència a la Cerdanya són: Ripoll (província de Girona) i la Seu d’Urgell (província de Lleida)
 • Persones joves que acreditin la possessió d’alguna de les següents titulacions:
  • Títol universitari
  • Formació professional de grau mig o superior
  • Certificat de professionalitat
 • No haver participat en les convocatòries del mateix programa en les edicions 2016 o 2017, ni haver tingut relació contractual amb l’entitat que ofereix les pràctiques (en aquest cas el Consell Comarcal de la Cerdanya).

Què ofereix la convocatòria?

 • La relació laboral consistirà en contractes laborals en pràctiques remunerades  d’una durada de 6 mesos al 100% de la jornada.
 • Com a molt tard, els contractes hauran de començar el 30 d’octubre de 2018.

Com heu de presentar la sol·licitud?

 • Podeu accedir a les Bases pràctiques 2018 del Consell Comarcal, on trobareu tota la informació necessària per a fer la sol·licitud.
 • La data màxima per a presentar la sol·licitud és el 5 D’OCTUBRE DE 2018. No espereu a l’últim moment! Recordeu que cal complir els requisits des del moment d’entrega de la sol·licitud fins al primer dia de la contractació.

Quins són els objectius de la convocatòria?

 • Incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació.
 • Millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.
 • Permetre a les entitats i administracions contractar professionals durant 6 mesos i encarar alguns dels reptes del sector.

Per cada contracte, s’atorgarà un import d’11.000 €.

Per a més informació: 

Consell Comarcal de la Cerdanya: 972 884 884. Àrees de Promoció econòmica (Irene) o Joventut (Neus).

També pots contactar a través de correu electrònic a promocioeconomica@cerdanya.org o joventut@cerdanya.org.

Bases pràctiques 2018