CARNETS JUVENILS

teac, student and youth card.jpg

Carnet d’estudiant internacional ISIC:

Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,…) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.
Validesa:  Curs acadèmic vigent, és a dir, de l’1 de setembre fins a 31 de desembre de l’any següent (13 mesos)

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre conforme l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23 €

Carnet de professor internacional ITIC:

Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena.
Validesa: Curs acadèmic vigent, és a dir, de l’1 de setembre fins a 31 de desembre de l’any següent (13 mesos)

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23€

Carnet de jove internacional IYTC:

Per a joves de 12 fins a 30 anys inclosos
Validesa: 1 any des de la data d’expedició

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9,23€

Si voleu més informació: International Student Identity Card